Midden Delfland

Welkom bij de PvdA Midden-Delfland


Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit zijn de idealen van de sociaaldemocratie.
Voor ons als Partij van de Arbeid staat daarbij het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Een bestaan dat een volwaardige participatie in de maatschappij mogelijk maakt, met ruimte voor wie wil en waardigheid voor wie niet kan.
Dit dragen wij ook uit binnen de gemeente Midden-Delfland. Want de unieke combinatie van rozen rood en polder groen zijn een leidraad voor onze politiek in deze mooie gemeente.
Oog hebben voor mensen die het economisch en sociaal minder hebben en blijven werken aan het open groene gebied.

Samen leven en eerlijk delen!

Vragen PvdA mbt omgevingsvergunning bakkerij

Onlangs is bekend geworden dat er een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het vestigen van
een bakkerij in het pand van de voormalige shoarmazaak in combinatie met het pand waar op dit
moment nog de Vreede sport is gevestigd op de Dijkhoornseweg. Deze bakkerij, ten diensten van de
Plus, is geen winkel.
.
Wij betreuren deze mogelijke vestiging omdat hiermee een pand aan het winkelbestand van de
Dijkshoornse weg wordt onttrokken.
De Dijkhoornseweg heeft enkele jaren geleden juist een upgrade ondergaan om een aantrekkelijke
winkelstraat te kunnen worden.
Samen met de al maar durende vertragingen rondom de bouw van een nieuwe supermarkt wordt de
Dijkhoornseweg nu steeds minder een aantrekkelijk winkelgebied, hiermee zijn de huidige winkels
niet gebaat.
- is het college het eens met het feit dat er geen winkelpanden onttrokken moeten worden
aan de detailhandel op de Dijkhoornseweg?
- Wat zijn de wettelijke afwegingsgronden en is er de mogelijkheid om een vergunning te
weigeren?

Zoek op deze website

Facebook PvdA

Twitter PvdA