Midden Delfland

Welkom bij de PvdA Midden-Delfland


Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit zijn de idealen van de sociaaldemocratie.
Voor ons als Partij van de Arbeid staat daarbij het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Een bestaan dat een volwaardige participatie in de maatschappij mogelijk maakt, met ruimte voor wie wil en waardigheid voor wie niet kan.
Dit dragen wij ook uit binnen de gemeente Midden-Delfland. Want de unieke combinatie van rozen rood en polder groen zijn een leidraad voor onze politiek in deze mooie gemeente.
Oog hebben voor mensen die het economisch en sociaal minder hebben en blijven werken aan het open groene gebied.

Samen leven en eerlijk delen!

Interpellatiedebat A4 waterproblematiek

Eind november zijn In de pers berichten verschenen over een mogelijke oplossing voor de waterproblematiek Rijksweg A4.

Tijdens de commissievergadering d.d. 1-12-2015 gaf de verantwoordelijk wethouder G. van Oord aan dat hij deze informatie niet kon delen aangezien het hier om vertrouwelijke informatie zou gaan.

VVD Midden-Delfland, PvdA Midden-Delfland en Mp Midden-Delfland hebben zich toen genoodzaakt gevoeld om, met inachtneming van artikel 17, lid 2 Gemeentewet,  te verzoeken om een extra (besloten) raadsvergadering teneinde de  gevraagde informatie (eventueel op basis van geheimhouding) te verkrijgen. Dit verzoek heeft geleid tot het verstrekken van de inhoudelijke stukken en een discussie in de besloten raadsvergadering.

Ten aanzien van hetgeen de wethouder in een besloten/geheime vergadering heeft verklaard, is het voor raadsleden niet mogelijk om hem er in het openbaar aan te houden: immers het was in geheime vergadering, waaruit geen mededelingen mogen worden gedaan.   

Wij zijn van mening dat het vertrouwelijke karakter van informatie geen rol mag spelen bij de afweging om informatie al dan niet aan de raad te verstrekken en verzoeken de wethouder in het openbaar om voortaan op proactieve wijze alle informatie te delen met de raad. Dit zoals dat is voorgeschreven in de gemeentewet.

Teneinde deze uitspraak in het openbaar te verkrijgen hebben VVD Midden-Delfland en PvdA Midden-Delfland besloten tot het aanvragen van een interpellatiedebat (agendapunt 4 op de raadsvergadering) voor dinsdag 15 december.

Zoek op deze website

Facebook PvdA

Twitter PvdA