Midden Delfland

Welkom bij de PvdA Midden-Delfland


Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit zijn de idealen van de sociaaldemocratie.
Voor ons als Partij van de Arbeid staat daarbij het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Een bestaan dat een volwaardige participatie in de maatschappij mogelijk maakt, met ruimte voor wie wil en waardigheid voor wie niet kan.
Dit dragen wij ook uit binnen de gemeente Midden-Delfland. Want de unieke combinatie van rozen rood en polder groen zijn een leidraad voor onze politiek in deze mooie gemeente.
Oog hebben voor mensen die het economisch en sociaal minder hebben en blijven werken aan het open groene gebied.

Samen leven en eerlijk delen!

geachte vluchteling

In het AD van 10 september is een (ingekorte) ingezonden brief van onze fractievoorzitter geplaatst.

Helaas verandert hierdoor de nuance. Hieronder treft u de volledig brief:

Geachte vluchteling,

Allereerst wil ik u welkom het in dit vrije werelddeel. Ik hoop dat u hier de bescherming en veiligheid vindt waar u, en uw gezin zo wanhopig naar op zoek zijn.

Maar ik wil ook graag iets uitleggen. Net alle vele andere Nederlanders heb ik de afgelopen weken met afgrijzen het nieuws gevolgt. Wanhopige mensen, gammele bootjes en verdronken kinderen, en net als veel andere voel ik me schuldig. Schuldig omdat we niet meer doen. Naturlijk, soortgelijke tragedies zijn er al jaren, in Jemen, Soedan etc maar daar konden we weinig aan veranderen. Nu komt u hier naar toe en worstelen we met onze gevoelens, voeren emotionele discussies en reageren van empatisch tot keihard. enja, ook ik begrijp dat je in zulke omstandigheden van alles doet om je kinderen een beter toekomst te bieden, om voor jezelf een bestaan op te bouwen, soms heel ver van huis, met alle verdriet en eenzaamheid daaromheen.

Toch vraag ik ook begrip, begrip voor de mensen die hard reageren, want ook zij zijn bang. We willen best meer delen, er is ruimte, er is welvaart en iedereen zou moeten kunnen werken. Maar u komt met velen, en u brengt uw cultuur mee. Het is niet uw ras, kleur of wat dan ook waar we huiverig voor zijn, wel voor een aantal zaken die we willen beschermen.
In de jaren 60 hebben we ons ontworsteld uit en cultuur voor taboes en regels vanuit de religie. Wij willen dat vrouwen en mannen volkomen gelijkwaardig zijn, we willen dat iemand homo, lesbisch of wat voor geaardheid dan ook kan uitdragen zonder veroordeling, niet de kerk of de moskee of wie ook bepaalt wat we dragen, we zijn vrij om zelf te kiezen. Natuurlijk mag iedereen geloven wat hij wil, maar we willen ook kunnen zeggen dat God, Allah of wie ook een raar verzinsel is, zonder daarna bedreigd te worden. We willen dat iedereen over straat kan zonder hoofdbedekking.  En ik weet het, veel van u hebben geen moeite met onze directheid, maar helaas ervaren een aantal mensen in de steden dit anders. Wij koesteren onze vrijheden, en in landen waar die vrijheid en de daarmee gevormde identiteit nog pril is, zoals de voormalige oostblok landen, zijn de reacties nog veel harder en beschamender. Begrijp ook alsjeblieft dat de angst hieraan ten grondslag ligt.

Ik weet niet hoe we het op moeten lossen, misschien zou het helpen als ook rijke Arabische landen (Saoedi Arabië) meer vluchtelingen zou willen opvangen. Als er harder zou worden opgetreden tegen uitwassen, ook binnen de moslim gemeenschap, als we asielregels zouden veranderen zodat u direct zou kunnen werken bij aankomst, als we duidelijk zouden kunnen maken dat u van harte welkom bent maar dat we verwachten dat u onze cultuur en regels respecteert. De opinie binnen nederland kantelt, meer mensen willen (gelukkig) wat doen.
Het allerbeste zou zijn als we uw thuissituatie zou kunnen veranderen, maar dit is een illusie. Teveel mensen geven alleen om macht, en teveel mensen worden rijk door wapenleveranties en mensensmokkel.
En dus zullen we met elkaar, politiek, maatschappelijk en gewoon menselijk n oplossing moeten vinden.

Midden-Delfland, 6 september 2015

Elly de Jong-Hoogendoorn.

Zoek op deze website

Facebook PvdA

Twitter PvdA