Midden Delfland

Welkom bij de PvdA Midden-Delfland


Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit zijn de idealen van de sociaaldemocratie.
Voor ons als Partij van de Arbeid staat daarbij het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Een bestaan dat een volwaardige participatie in de maatschappij mogelijk maakt, met ruimte voor wie wil en waardigheid voor wie niet kan.

Dit dragen wij ook uit binnen de gemeente Midden-Delfland. Want de unieke combinatie van rozen rood en polder groen zijn een leidraad voor onze politiek in deze mooie gemeente.
Oog hebben voor mensen die het economisch en sociaal minder hebben en blijven werken aan het open groene gebied.

Samen leven en eerlijk delen!

Programma PvdA Midden-Delfland 2018-2022

Eerlijk en doortastend - tot in de kern
Om een vitale gemeente te zijn, zijn de kernen van Midden-Delfland van het grootste belang. De PvdA vindt dat, om de dorpen van Midden-Delfland leefbaar te houden, buiten het aanpassen van de bestaande woningvoorraad, meer moet worden geïnvesteerd in voorzieningen en initiatieven vanuit de inwoners.
In elke dorp zal een web moeten ontstaan zodat onze kernen bruisend van het leven blijven of worden. Daartoe zal de PvdA het ontmoeten en de betrokkenheid stimuleren tussen inwoners onderling en andere lokale belanghebbenden. Download hier het programma 2018-2022
schipluiden valbrug

PvdA stelling wonen februari 2018

Naar aanleiding van de stelling "Wonen" in de schakel van 15 februari 2018, heeft de PvdA Midden-Delfland een reactie van 75 woorden gegeven zoals gevraagd. U heeft dit kunnen lezen. Misschien bent u daarom op deze pagina van onze website terecht gekomen, omdat u net als wij 75 woorden veel te weinig vindt voor een dergelijk belangrijk onderwerp.

Lees meer...

Interview Ben de Vries

Bij de PvdA Midden-Delfland is de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 al in het najaar van 2017 van start gegaan met “PvdA On Tour”: het op zaterdagochtenden bezoeken aan Maasland, Schipluiden, Den Hoorn en ’t Woudt. In de laatste weken voor de gemeenteraadsverkiezingen interviewen we een aantal mensen op de kandidatenlijst.

Lees meer...

Interview Ellen Snethlage

Bij de PvdA Midden-Delfland is de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 al in het najaar van 2017 van start gegaan met “PvdA On Tour”: het op zaterdagochtenden bezoeken aan Maasland, Schipluiden, Den Hoorn en ’t Woudt. In de laatste weken voor de gemeenteraadsverkiezingen interviewen we een aantal mensen op de kandidatenlijst.

Lees meer...

Zoek op deze website

Facebook PvdA

Twitter PvdA

Copyright © 2018. PvdA Midden-Delfland