Midden Delfland

Welkom bij de PvdA Midden-Delfland


Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit zijn de idealen van de sociaaldemocratie.
Voor ons als Partij van de Arbeid staat daarbij het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Een bestaan dat een volwaardige participatie in de maatschappij mogelijk maakt, met ruimte voor wie wil en waardigheid voor wie niet kan.
Dit dragen wij ook uit binnen de gemeente Midden-Delfland. Want de unieke combinatie van rozen rood en polder groen zijn een leidraad voor onze politiek in deze mooie gemeente.
Oog hebben voor mensen die het economisch en sociaal minder hebben en blijven werken aan het open groene gebied.

Samen leven en eerlijk delen!
kergroet pvda2018

De begroting van 2018

Op dinsdagavond  13 november 2018 heeft in de gemeenteraad het debat over de begroting 2018 plaats gevonden. Zoals u van ons gewend bent hebben wij kritisch gekeken naar de cijfers waaruit het komende beleid naar voren komt.

Conclusie? Er moet nog veel gebeuren !

Lees meer...

Algemene beschouwingen PvdA 2018

Vanzelfsprekend doet iedereen mee….

De PvdA Midden-Delfland is verheugd dat de coalitie als subtitel bij de begroting het motto “Iedereen doet mee” gebruikt. De PvdA vindt dit een vanzelfsprekendheid, want niemand wordt aan zijn lot overgelaten en eenieder krijgt een eerlijke kans. Dit betekent dus dat er aandacht is voor burgers die nu niet altijd mee kunnen doen en dat vooral wordt gekeken naar kansen in plaats problemen. Met deze bril op hebben wij dan ook naar het College werkprogramma en de begroting gekeken.

Lees meer...

Dorpshuis Maasland?

In juni 2017 heeft de PvdA, samen met de VVD, een motie ingediend om van het oude gemeentehuis in Maasland een dorpshuis te maken. Dit was mede ingegeven doordat het gemeentehuis en het pand Barendrecht ernaast al enige tijd leeg stonden en een aantal verenigingen geen huisvesting meer zouden hebben als de Magneetkerk verdween. Bij het opstellen van het plan “Maasland onder de loep” hebben we goed samengewerkt met veel vrijwilligers uit Maasland.

Lees meer...

Verbreden A4

De A4 is net twee en een half jaar in gebruik. De verwachtingen dat de A4 een deel van de overlast op de A13 zou overnemen is meer dan waar gebleken. Meerdere keren per dag kunnen we dat zien,  omdat het verkeer nu regelmatig stilstaat op het stuk A4 Midden-Delfland. De eerste gedachte is dan ook het verbreden van de A4. Logisch? Voor de PvdA niet. Wij zijn van mening dat eerst eens gekeken moet worden wat de echte knelpunten zijn. Wanneer de file namelijk begint bij de bijvoorbeeld de Ketheltunnel, of het knooppunt Ypenburg of het knooppunt Prins Clausplein,  wordt de file niet opgelost door verbreding.

Lees meer...

De vakantie is aangebroken

Beste allemaal,

Een druk politiek jaar ligt achter ons. Hoogtepunt daarin was onder meer de gemeenteraadsverkiezingen. Een nieuwe raad, een nieuw College en diverse onderwerpen die nog steeds onze aandacht meer dan waard zijn.

Lees meer...

Zorgen bij de PvdA Midden-Delfland over de portefeuilleverdeling wethouders

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018, heeft de uitslag geleid tot een min of meer voor de handliggende keuze van een bestuur van  CDA en OGP. Aldus geschiedde en om een meerderheid te krijgen is de VVD gevraagd aan te sluiten. Daarmee was de coalitie gevormd. De afgelopen weken hebben ook de overige partijen kennis mogen nemen van het voornemen van dit nieuwe bestuur, bestaande uit CDA, OGP en VVD.

Lees meer...

Den Hoorn centrum ontwikkeling, “de eeuwige onvoltooide”…?

“Dat kan zo niet langer”, dacht ik, “en rond de gemeenteraadsverkiezingen 2018  heb ik me verdiept in deze, inmiddels twintigjarige geschiedenis  van de nieuwe supermarkt in Den Hoorn, die nog steeds niet is gebouwd. Ik heb daartoe met een paar (oud)betrokkenen over dit onderwerp gesproken. Om u niet te vermoeien met een twintigjarig relaas en om  de internetsite leesbaar te houden, volgt hieronder een samenvatting”.

Lees meer...

Zoek op deze website

Facebook PvdA

Twitter PvdA