Midden Delfland

Maasland onder de loep!

“Maasland sterker en vitaler maken door een dorpshart van erfgoed en cultuur te creëren” Dat is de inzet van de politieke fracties van VVD, fractie Snetlage en de PvdA Midden-Delfland. Via een initiatiefvoorstel doen de fracties voorstellen voor de doorontwikkeling van Maasland. Vitaliteit en daarmee gepaard gaande verlevendiging van het centrum staan hen daarbij voor ogen. Het centrum van het dorp blijft achter, na de nieuwbouw van wijken in de afgelopen decennia. Het historisch hart “verstilt” en kan door gerichte investeringen en nieuwe functies van grotere betekenis zijn voor inwoners en bezoekers Inspiratie voor deze nota hebben we gezocht en gevonden in de gemeentelijke visie “Vitale Dorpen MiddenDelfland 2025.”

Lees meer...

Geen bebouwing in het Maaslandse Bos en start Maaslandse Dam

Dat is de uitkomst van een debatje in de gemeenteraad dat wij als PvdA hadden ingezet aan de hand van vooraf ingediende vragen.

Aanleiding daarvoor was een onderzoek van studenten van Larenstein naar de toekomst van dit bos.

Duidelijk is geworden dat dit puur gezien moet worden als een leeropdracht van de school in de praktijk.

Lees meer...

Zoek op deze website

Facebook PvdA

Twitter Elly de Jong

Copyright © 2017. PvdA Midden-Delfland