Midden Delfland

Welkom bij de PvdA Midden-Delfland


Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit zijn de idealen van de sociaaldemocratie.
Voor ons als Partij van de Arbeid staat daarbij het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Een bestaan dat een volwaardige participatie in de maatschappij mogelijk maakt, met ruimte voor wie wil en waardigheid voor wie niet kan.

Dit dragen wij ook uit binnen de gemeente Midden-Delfland. Want de unieke combinatie van rozen rood en polder groen zijn een leidraad voor onze politiek in deze mooie gemeente.
Oog hebben voor mensen die het economisch en sociaal minder hebben en blijven werken aan het open groene gebied.

Samen leven en eerlijk delen!

PvdA on tour 14 oktober jl Zwethzone

Zaterdag 14 oktober jl. heeft de PvdA Midden-Delfland, tezamen met Leon Hombergen van de PvdA waterschap fractie, een bezoek gebracht aan de Zwetzone. Zij hebben daar ook gesproken met vertegenwoordigers van het netwerk Zwetzone. Het viel op hoe goed de Zwetzone gebruikt wordt, door fietsers, wandelaars en bezitters van boten.  Hoe mooi het aanbod is van de gezamenlijke bedrijven. Wat eens een verloren strook grond was achter de snelweg, is nu een prachtig gebied tussen stad en land, met de Zweth als verbindend water waar veel te beleven valt.

Lees meer...

PVDA Midden Delfland en PvdA HHvD willen vaart maken met.....

PVDA Midden Delfland en PvdA HHvD willen VAART MAKEN MET DE AANLEG VAN DE LAATSTE FIETS- EN WANDELPADEN IN DE ZWETHZONE!  
Tijdens de politieke koffieochtend, deze keer in de Bonte Haas op de grens van het Midden-Delflandgebied, hebben we gesproken met deelnemers van het netwerk Zwethzone.

Deze groep gaf gehoor aan onze oproep cq uitnodiging langs te komen bij één van de PvdA  “on tour” zaterdagochtenden.  Ook Leon Homberg van de PvdA-fractie Hoogheemraadschap van Delfland was aanwezig tijdens deze politieke koffieochtend in De Bonte Haas. 

Lees meer...

Wisseling commissieleden

Vandaag dinsdag, 26 september heeft tijdens de raadsvergadering in Midden-Delfland, Johan Meijdam het stokje overgenomen van Marian Hoogendijk als burger/commissielid voor de PvdA Midden-Delfland. Johan, tweede op de verkiezingslijst van de PvdA, kan zich op deze manier voorbereiden op zijn nieuwe taken.

Marian sloot zich bij de splitsing van OGP/fractie de Jong aan als burgercommissielid bij Elly de Jong. Na de verkiezingen begon haar tijd als raadslid voor de PvdA gevolgd door nog een periode van vier jaar als burgercommissielid. Afscheid wordt er nog niet genomen. Marian blijft de fractie steunen tot maart 2018. Na deze verkiezingen zullen we officieel afscheid nemen.

Lees meer...

Zoek op deze website

Facebook PvdA

Twitter Elly de Jong

Copyright © 2017. PvdA Midden-Delfland